ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952"

== เจ้าหน้าที่ ==
* [[พระยาจินดารักษ์]] - ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
* [[นายสวัสดิ์ เลขยานนท์]] - เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
* [[นายกอง วิสุทธามณ์]] - กรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
* [[นายโฉลก โกมารกุล ณ นคร]] - กรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
* [[พันเอก [[เผชิญ นิมิบุตร]] - อธิบดี[[กรมพลศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ผู้มีเกียรติซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชิญไปชมการแข่งขัน
 
== อ้างอิง ==
56,441

การแก้ไข