ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# พลอากาศโท [[เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พันเอก [[หลวงบุรกรรมโกวิท (ล๊อก ดิษยนิยม หรือ[[ล้อม บุรกรรมโกวิท)]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[เลียง ไชยกาล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
# พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ([[ดล บุนนาค]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
56,703

การแก้ไข