ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รพี สุจริตกุล"

เพิ่มขึ้น 238 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ประวัติ==
รพี สุจริตกุล เป็นบุตรของเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล หรือ เจ้าต่อน<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> กับนายสุชาต สุจริตกุล ต.จ.<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/042/5.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507</ref> อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ปัจจุบันเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 9), อดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/097/2285.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี]</ref> (ปัจจุบันเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8) มีพี่น้อง 3 คน คือ
# รองศาสตราจารย์ ตะวัน สุจริตกุล สมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงนุช ศุขสวัสดิ์
# นางพันธุ์ระวี สุจริตกุล สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม
ผู้ใช้นิรนาม