ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

 
=== รถไฟทางคู่ ===
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดใช้งานสถานีรถไฟบ้านไผ่ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่แทนสถานีเดิมเพื่อรองรับรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น<ref>{{cite web|url=https://workpointnews.com/2019/02/15/เปิดใช้แล้ว-สถานีรถไฟรา/|title=เปิดใช้แล้ว! สถานีรถไฟทางคู่บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น|accessdate=11 มีนาคม 2562}}</ref> (แต่ยังคงเดินรถในรูปแบบทางเดี่ยว) ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้เปิดใช้งานสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานียกระดับ
 
== สถานีรถไฟ ==
ผู้ใช้นิรนาม