ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ"

 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
* {{ท.จ.ฝ่ายใน|2442}}<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 16 |issue= 34 |pages= 498 |title= การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลพระจุลจอมเกล้าแลถวายบังคมพระบรมรูป |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/034/498.PDF |date= 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 |language= ไทย }}</ref>
 
== อ้างอิง ==
971

การแก้ไข