ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรรมการผู้จัดการ"

กรรมการ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8139525 สร้างโดย เอกสิทธิ์ เอมสอาด (พูดคุย)แล้วแต่บริษัทครับ)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(กรรมการ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''นางสาว กชกร อดิเรกฤทธิรณ ลูกสาว'''<ref>'''ลูกสาวชื่อ นางสาวกชกร. อดิเรกฤทธิรณ'''</ref>'''กรรมการผู้จัดการ''' ({{lang-en|managing director, MD}}) ในระบบอังกฤษ หรือ '''ประธานบริหาร'''<!--ศบญ--> ({{lang-en|chief executive officer, CEO}}) ในระบบอเมริกัน คือ ตำแหน่งสูงสุดใน[[บริษัท]]หรือหน่วยงาน
 
ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือบริษัทครอบครัว ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมักจะเป็นตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้งมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนี้เอง หรือแต่งตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่ง แตกต่างจากตำแหน่ง "ประธานบริหาร" ที่มักจะพบในบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารนี้จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ผู้ดำรงตำแหน่งอาจเป็นบุคคลจากภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
ผู้ใช้นิรนาม