Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 เดือนที่ผ่านมา
 
=== กลุ่มธุรกิจอาหาร ===
ธุรกิจอาหารเครือเบทาโกรครอบคลุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุง ปัจจุบันนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่
==== เบทาโกร (BetagroBETAGRO) ====
ผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง และเครื่องปรุงรส
 
111

การแก้ไข