ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|3= 3. หม่อมหลวงต่วนศรี มนตรีกุล
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|5= 5. [[เจ้าจอมมารดาเขียน|เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4]]
|6= 6. หม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรีกุล
|7= 7. หม่อมยิ้ม มนตรีกุล ณ อยุธยา (สิริวันต์)
|11= 11. อิ่ม สิริวันต์
|12= 12. หม่อมเจ้าแบน มนตรีกุล
|13= 13.
|14= 14.
|15= 15.
|16= 16. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
|17= 17. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|18= 18. เงิน แซ่ตัน
|19= 19. [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
|20= 20.
|21= 21.
|22= 22.
|23= 23.
|24= 24. [[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี]]
|25= 25.
|26= 26.
|27= 27.
|28= 28.
|29= 29.
|30= 30.
|31= 31.
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
2,265

การแก้ไข