ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[โรงเรียนจ่าอากาศ]]
| กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
| เทียบเท่า ปวช. / เทียบเท่า ปวส.
| มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
|เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการประดับยศเป็นจ่าอากาศตรี
|
 
ระยะเวลา 2 ปี
|-
| [[วิทยาลัยการทัพอากาศ]]
78

การแก้ไข