ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบไม้ที่ปลิดปลิว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
| นิรา คงสวัสดิ์ (นิ) ||[[พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์]]
|-
| ชัชวีร์ รัตนบดินทร์ธีระยศสกุล (ชัช) || [[พุฒิชัย เกษตรสิน]]
|-
| ชมธวัช สิริวัฒน์ (ชม) || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]]
88

การแก้ไข