ร้อยตรี โชคดี

เข้าร่วมเมื่อ 20 เมษายน 2560
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
<center><span style="font-family: 'TH SarabunNew', 'TH SarabunPSK', 'TH Sarabun New', 'TH Sarabun PSK'; font-size: 23pt;">'''สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประจำวันที่ 311 มีนาคมเมษายน พ.ศ. 2563'''</span></center>
{| width="74%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border-style:solid; border-width:2px; border-color: #BF0A30; table-layout:fixed"
| style="vertical-align:top; padding: 0; margin:0;" |
!ติดเชื้อเพิ่ม
|-
|1820,776157 ราย
|{{green|8060 ราย}}
|1,651771 ราย
|{{green|127120 ราย}}
|}
 
!รักษาหายเพิ่ม
|-
|1012 ราย
|{{green|12 ราย}}
|342416 ราย
|{{green|127215 ราย}}
|}
|}