Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ลดลง 39 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
 
=== ธุรกิจต่างประเทศ ===
เครือเบทาโกรขยายฐานการผลิตครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเออีซี ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์เมียนมา โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหาร เบทาโกร ช็อป
 
=== ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ===
111

การแก้ไข