Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ธุรกิจอาหารเครือเบทาโกรครอบคลุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุง ปัจจุบันนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่
==== เบทาโกร (Betagro) ====
ผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก อาหารพร้อมรับประทาน และอาหารพร้อมปรุง และเครื่องปรุงรส
 
==== เอสเพียว (S-Pure) ====
111

การแก้ไข