Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ลดลง 97 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
== ประวัติ ==
 
เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ก่อนจะขยายเป็นธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การทำฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
 
== ธุรกิจเครือเบทาโกร ==
111

การแก้ไข