Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพิ่มขึ้น 88 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== เกี่ยวกับเครือเบทาโกร (Betagro Group) ==
 
เครือเบทาโกร คือ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการผลิตอาหาร การบริการช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตาสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศ
111

การแก้ไข