ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| mother = คุณหญิงกลิ่น พิษณุโลกาธิบดี
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| children = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย|พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส|พระองค์เจ้าหญิงประไพพรรณพิลาส]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม|พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร|พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร]]
| relatives =
| signature =
8,629

การแก้ไข