ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
* รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่ รายการวิกสยาม
* รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ รายการอัศจรรย์ คันธรรพ์
* รางวัลผู้ดำเนินรายการประเภททีม ได้แก่ รายการเฉพาะกิจทีมผู้บรรยายการถ่ายทอด[[พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]]
* รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ รายการสุดยอดกีฬาสุดยอดนันทนาการ
 
6,452

การแก้ไข