ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] [[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|เสด็จสวรรคต]]ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตาม[[กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467]] พระองค์จะสืบราชสมบัติต่อ ทั้งพลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่าพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่<ref>{{cite web|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-37643326|title=Thailand's King Bhumibol Adulyadej dead at 88|publisher=BBC News|date=13 October 2016|accessdate=13 October 2016}}</ref> แต่ทรงขอผ่อนผันเนื่องจากทรงต้องการร่วมทุกข์โศกกับปวงชนชาวไทย จนกว่าจะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพไประยะหนึ่ง<ref>{{cite web | url = https://www.voicetv.co.th/read/447837 | title = เหตุการณ์แห่งปี ร.10 ขึ้นทรงราชย์ 1 ธ.ค. 59 | date = 2017-01-01 | accessdate = 2018-08-07 | author = กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี }}</ref> พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]] ประธานองคมนตรี จึงเป็น[[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ประเทศไทย)|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]โดยตำแหน่งไปพลางก่อน<ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/news/world-asia-37654314|title=Thai king death: Thousands throng streets for procession|publisher=[[BBC]]|date=2016-10-14|accessdate=2016-10-14}}</ref>
 
จนกระทั่งได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติใน[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] มาตรา 23 วรรค 1 ตามลำดับดังนี้
29 พฤศจิกายน [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]ได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับทราบเรื่องการอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ตามบทบัญญัติใน[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] มาตรา 23 วรรค 1<ref>{{Cite web|url=http://www.thairath.co.th/content/797542|title=ขอทรงพระเจริญ ก้องสภาฯ สนช.ถวายพระพร|date=30 พฤศจิกายน 2559|accessdate=3 ธันวาคม 2559|publisher=[[ไทยรัฐ]]}}</ref> และ[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ<ref>{{cite web|url=http://www.posttoday.com/social/royal/468256|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่(สิบ) เสด็จขึ้นทรงราชย์แล้ว|author=|date=1 ธันวาคม 2559|work=|publisher=โพสต์ทูเดย์|accessdate=2 ธันวาคม 2559}}</ref> แต่ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=133|issue=102 ก|pages=1|title=ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/1.PDF|date=1 ธันวาคม 2559|accessdate = 1 ธันวาคม 2559|language=ไทย}}</ref> และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า '''"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"'''<ref name="เฉลิมพระปรมาภิไธย">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=133|issue=102 ก|pages=2|title=ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/2.PDF|date=1 ธันวาคม 2559|accessdate = 1 ธันวาคม 2559|language=ไทย}}</ref> [วะชิราลงกอน บอดินทฺระเทบพะยะวะรางกูน]
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศคณะรัฐมนตรีไทย) พ.ศ.คณะที่ 255761|สภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรี]]ได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับทราบแจ้งเรื่องการอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ตามบทบัญญัติในให้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพรเพชร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557วิชิตชลชัย]] มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับประธาน[[รัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งราชอาณาจักรชาติ (ประเทศไทย) พุทธศักราชพ.ศ. 25502557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] มาตราในฐานะประธานรัฐสภาทราบ 23 วรรค 1และได้เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นวาระพิเศษเพื่อรับทราบเรื่องดังกล่าว<ref>{{Cite web|url=http://www.thairath.co.th/content/797542|title=ขอทรงพระเจริญ ก้องสภาฯ สนช.ถวายพระพร|date=30 พฤศจิกายน 2559|accessdate=3 ธันวาคม 2559|publisher=[[ไทยรัฐ]]}}</ref> และ[[พรเพชรจากนั้นในวันที่ วิชิตชลชัย]]1 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติธันวาคม พรเพชรกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ<ref>{{cite web|url=http://www.posttoday.com/social/royal/468256|title=สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่(สิบ) เสด็จขึ้นทรงราชย์แล้ว|author=|date=1 ธันวาคม 2559|work=|publisher=โพสต์ทูเดย์|accessdate=2 ธันวาคม 2559}}</ref> พรเพชรจึงได้ประกาศให้ประชาชนทราบในคืนวันเดียวกันผ่าน[[โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย]] แต่ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=133|issue=102 ก|pages=1|title=ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/1.PDF|date=1 ธันวาคม 2559|accessdate = 1 ธันวาคม 2559|language=ไทย}}</ref> และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า '''"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"'''<ref name="เฉลิมพระปรมาภิไธย">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=133|issue=102 ก|pages=2|title=ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/2.PDF|date=1 ธันวาคม 2559|accessdate = 1 ธันวาคม 2559|language=ไทย}}</ref> [วะชิราลงกอน บอดินทฺระเทบพะยะวะรางกูน]
 
ในปี พ.ศ. 2560 พระองค์ทรงตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์มีอำนาจตั้งผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย<ref>{{ref news
=== บรมราชาภิเษก ===
{{บทความหลัก|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562}}
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ [[พระบรมมหาราชวัง]] เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "'''พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'''" และมีพระปฐมบรมราชโองการความว่า "'''เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป'''"<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/014/T_0001.PDF ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒], 4 พฤษภาคม 2562</ref>
 
วันที่ 5 พฤษภาคม ปีเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระนาม[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ในรัชกาลที่ 10{{ดูเพิ่มที่|รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์#รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว}}
 
=== ศาสนูปถัมภก ===
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ก.พ.กุมภาพันธ์ เวลา 16.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]] และ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา]] โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 นอกจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทาน 5 พระอาราม ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา <ref>[{{ในหลวงและพระราชินีเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา | https://www.thairath.co.th/news/royal/1767188}}]</ref>
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] [[พระราชวังดุสิต]] ทรงออกรับ[[สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส]] ประมุขแห่ง[[นครรัฐวาติกัน]] ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562<ref>{{cite web |url = https://news.thaipbs.or.th/content/286338 | title= สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |author= ไทยพีบีเอส | date= 21 พฤศจิกายน 2562| publisher= ไทยพีบีเอสออนไลน์ }}</ref>
6,446

การแก้ไข