ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

W.
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
(W.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง''' (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า '''ICD''') เป็นรายละเอียดของ[[โรค]]และการบาดเจ็บต่าง ๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย [[องค์การอนามัยโลก]] และใช้ข้อมูลเป็นสถิติ[[พยาธิภาวะ]]และ[[อัตราตาย]] จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วง ๆ ปัจจุบันได้ทำการจัดพิมพ์ครั้งที่ 11 แล้ว โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะตั้งแต่ 4-6 หลัก โดยหลักแรกในหมวดที่ 1-9 จะใช้ตัวเลข 1-9 เมื่อเข้าสู่หมวดที่ 10-26 จะใช้เป็นอักษร A-S นอกจากนี้ หมวด V คือSupplementary section for functioning assessment '''และ'''หมวด X คือ External Cause แล้วจากนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ในหลักถัดไป
 
== ดูเพิ่มBORA- [[¡|+]]. ==
* [[อาการ]]
* [[รายชื่ออาการทางการแพทย์]]
ผู้ใช้นิรนาม