ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง"

== การพักออกอากาศชั่วคราว ==
 
ทางคลื่นได้พักการออกอากาศชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น. - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. อันเนื่องมาจาก มีผู้จัดรายการบางคน ได้รับเชื้อ[[โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019|โควิด-19โรน่าไวรัส 2019]] ซึ่งทางคลื่น ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บมจ.[[อสมท|บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]] พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
 
== ผู้ดำเนินรายการ ==
4,216

การแก้ไข