ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค ก็จะสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเครือข่ายดังนี้<ref>https://broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM.pdf ข้อมูลวิทยุกระจายเสียงระบบ FM - กสทช.</ref><ref>https://puredhamma.com/radiolist/ ช่องทางการรับฟัง - Pure Dhamma : ธรรมะล้วนๆ</ref>
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)''' ====
 
* สวท.กาฬสินธุ์ - เอฟเอ็ม 93. เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อุดรธานี - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.นครพนม - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อำนาจเจริญ - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 (ภาคเหนือตอนบน)''' ====
 
* สวท.เชียงราย - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวศ.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 (ภาคเหนือตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.กำแพงเพชร - เอฟเอ็ม 97.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.เพชรบูรณ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 (ภาคใต้ตอนบน)''' ====
 
* สวท.กระบี่ - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ตะกั่วป่า - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 (ภาคใต้ตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.ตรัง - เอฟเอ็ม 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ยะลา - เอฟเอ็ม 92 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 (ภาคตะวันออก)''' ====
 
* สวท.จันทบุรี - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชลบุรี - เอฟเอ็ม 99.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 (ภาคตะวันตก)''' ====
 
* สวท.กาญจนบุรี - เอเอ็ม 998 กิโลเฮิร์ตซ์
4,631

การแก้ไข