ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* กลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
 
== เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ==
 
=== เครือข่ายฯ ส่วนกลาง ===
== เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ==
เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนกลาง ครอบคลุม[[กรุงเทพมหานครและปริมณฑล]] ประกอบด้วย
 
* คลื่นเอฟเอ็ม 6 ความถี่
** เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติภาคบริการโลก - เอฟเอ็ม 9288.500 เมกะเฮิร์ตซ์ (สวท. ผลิตรายการเอง ในนาม '''Radio Thailand World Service FM 88''')
**เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ - เอฟเอ็ม 92.50 เมกะเฮิร์ตซ์ (สวท. ผลิตรายการเอง)
** เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เอฟเอ็ม 105.0 เมกะเฮิร์ตซ์ (โดยความร่วมมือระหว่าง[[กรมประชาสัมพันธ์]] กับ[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]] และ[[มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว]] ของ[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ]] และเอกชนเช่าสัมปทานบางส่วน)
** เครือข่ายวิทยุฯ สถานีข่าวคุณภาพเพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 9793.050 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนเช่าสัมปทานบางส่วน ในชื่อ '''93.5 Happy Time HD1''')
** เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 9395.550 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนบมจ.บีอีซี-เทโร เรดิโอ ในเครือ [[บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]] เช่าสัมปทานบางส่วน ในชื่อ '''HITZ 955'''<ref>http://www.becteroradio.com/about เกี่ยวกับเรา - บีอีซี-เทโร เรดิโอ</ref>)
** เครือข่ายวิทยุฯ ภาคภาษาต่างประเทศสถานีข่าวคุณภาพ - เอฟเอ็ม 8897.000 เมกะเฮิร์ตซ์ (บมจ.เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ เช่าสัมปทาน ในนาม '''สถานีข่าวคุณภาพ FM 97 QFM Quality News Station''')
** เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้เด็ก เยาวชน และสาระบันเทิงครอบครัว - เอฟเอ็ม 95105.500 เมกะเฮิร์ตซ์ (สถานีวิทยุกระจายเสียงไทยทีวีสีช่อง 3สวท. ผลิตรายการเองในเครือนาม บริษัท[[สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว|'''สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว''']] บีอีซี'''Happy - เทโร เรดิโอ จำกัด และFamily บริษัทRadio ยูแอนด์ไอคอร์ปอเรชันFM จำกัด105 เช่าสัมปทานMHz''')
 
* คลื่นเอเอ็ม 5 ความถี่
 
* เครือข่ายวิทยุฯ ภาคบริการโลก (Radio Thailand World Service)
 
=== เครือข่ายฯ ส่วนภูมิภาค ===
เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค ก็จะสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเครือข่ายดังนี้<ref>https://broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM.pdf ข้อมูลวิทยุกระจายเสียงระบบ FM - กสทช.</ref><ref>https://puredhamma.com/radiolist/ ช่องทางการรับฟัง - Pure Dhamma : ธรรมะล้วนๆ</ref>
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)''' ====
 
* สวท.กาฬสินธุ์ - เอฟเอ็ม 93. เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ขอนแก่น - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชัยภูมิ - เอฟเอ็ม 92.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.มหาสารคาม - เอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 531 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.เลย - เอฟเอ็ม 95.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.หนองคาย - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 810 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.หนองบัวลำภู - เอฟเอ็ม 97.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชุมแพ - เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.นครราชสีมา - เอฟเอ็ม 105.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ด่านซ้าย - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.บึงกาฬ - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อุดรธานี - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.นครพนม - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.มุกดาหาร - เอฟเอ็ม 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 549 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.ยโสธร - เอฟเอ็ม 90 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ศรีสะเกษ - เอฟเอ็ม 100.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สุรินทร์ - เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อุบลราชธานี - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.บุรีรัมย์ - เอฟเอ็ม 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.มุกดาหาร - เอฟเอ็ม 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ร้อยเอ็ด - เอฟเอ็ม 94.00 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อำนาจเจริญ - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 (ภาคเหนือตอนบน)''' ====
 
* สวท.เชียงราย - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.เชียงใหม่ - เอฟเอ็ม 98 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.น่าน - เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.แพร่ - เอฟเอ็ม 91 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.แม่สะเรียง - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ลำพูน - เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ฝาง - เอฟเอ็ม 89.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.พะเยา - เอฟเอ็ม 95.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ลำปาง - เอฟเอ็ม 97 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 104 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวศ.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 (ภาคเหนือตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.กำแพงเพชร - เอฟเอ็ม 97.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.แม่สอด - เอฟเอ็ม 103.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.พิษณุโลก - เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สุโขทัย - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ตาก - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.นครสวรรค์ - เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.เพชรบูรณ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 (ภาคใต้ตอนบน)''' ====
 
* สวท.กระบี่ - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชุมพร - เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ภูเก็ต - เอฟเอ็ม 90.50 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 106.2 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.พังงา - เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ระนอง - เอฟเอ็ม 107.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สุราษฎร์ธานี - เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 90.00 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 89.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.นครศรีธรรมราช - เอฟเอ็ม 93.50 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ทุ่งสง - เอฟเอ็ม 97.00 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สมุย - เอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ตะกั่วป่า - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 (ภาคใต้ตอนล่าง)''' ====
 
* สวท.ตรัง - เอฟเอ็ม 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สุไหงโกลก - เอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.พัทลุง - เอฟเอ็ม 98 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.เบตง - เอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สงขลา - เอเอ็ม 558 กิโลเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สตูล - เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.นราธิวาส - เอฟเอ็ม 98.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ปัตตานี - เอฟเอ็ม 101 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ยะลา - เอฟเอ็ม 92 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 (ภาคตะวันออก)''' ====
 
* สวท.จันทบุรี - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สระแก้ว - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ระยอง - เอฟเอ็ม 91.75เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ตราด - เอฟเอ็ม 92.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชลบุรี - เอฟเอ็ม 99.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== '''สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 (ภาคตะวันตก)''' ====
 
* สวท.กาญจนบุรี - เอเอ็ม 998 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.เพชรบุรี - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ประจวบคีรีขันธ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สุพรรณบุรี - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชัยนาท - เอฟเอ็ม 91.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.สังขละบุรี - เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ราชบุรี - เอเอ็ม 1593 กิโลเฮิร์ตซ์
 
== อ้างอิง ==
4,628

การแก้ไข