ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
{{บทความหลัก|วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย}}กิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย เริ่มต้นมาราว ๆ ปี 2470 ถึง 2472 โดย [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง โดยทรงตั้งชื่อว่า '''สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท''' เนื่องจากส่งกระจายเสียงจาก[[พระราชวังพญาไท]] โดยมอบหมายให้ กองช่างวิทยุ [[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง และดำเนินการกระจายเสียงได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 โดยเป็นกระแสพระราชดำรัส [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องในการ[[พระราชพิธีฉัตรมงคล]] จาก[[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]]<ref>https://nbt.prd.go.th/about_sub_1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/ ความเป็นมา | การให้บริการ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย</ref>
{{บทความหลัก|วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย}}
 
{{โครงส่วน}}
ต่อมาในปี 2482 [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9|คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น]] ได้มีมติให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขดำเนินการอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับ [[กรมประชาสัมพันธ์|สำนักงานโฆษณาการ]] [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] โดยให้ชื่อใหม่ว่า '''สถานีวิทยุกรุงเทพฯ''' ซึ่งใช้อยู่เพียงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะเปลี่ยนอีกครั้งเป็น '''สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย''' เมื่อปี 2484 หลังจากมีประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 1 เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482
 
== พันธกิจ ==
 
* เครือข่ายวิทยุฯ ภาคบริการโลก (Radio Thailand World Service)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
4,631

การแก้ไข