ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| valign = "top" | 19 เมษายน 2466 - 2474
|-
| valign = "top" | 7. หม่อมเจ้าวิมวาทิพย์วิมวาทิตย์ รพีรัฒน์พัฒน์
| valign = "top" | 2474 - 2476
|-
| valign = "top" | 2476 - 2477
|-
| valign = "top" | 9. หลวงเดชสหกรณ์ (ม.ล.หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
| valign = "top" | 12 กันยายน 2477 - 5 กุมภาพันธ์ 2485
|-
7,330

การแก้ไข