ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเหรียญจักรพรรดิมาลา ด้วย ผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| footnotes =
}}
'''อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย''' (เกิด {{วันเกิด|2505|4|1}}) ปลัด[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]]คนปัจจุบัน ​กรรมการใน[[ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019]] ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF</ref> กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF</ref> กรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/80.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560<ref>[http://www.dol.go.th/pepc/Documents/A3/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%20%e0%b8%aa%e0%b8%9b/TH4.0/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%281%29.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560]</ref> และ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
<ref>[http://www.depa.or.th/th/directors/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2 www.depa.or.th/th/directors/นางสาวอัจฉรินทร์-พัฒนพันธ์ชัย]</ref><ref>https://www.matichon.co.th/news/689200</ref>
 
== การศึกษา ==
34,995

การแก้ไข