ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร"

|align=center style="background:#cccccc;"| — ||style="background:#cccccc;"| รวม|| align=right style="background:#cccccc;" | 5,363,378 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,468,915 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,609,352 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,716,779 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,954,170 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,662,695 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,741,323 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,690,902 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,704,600 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,718,333 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,705,871 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,937,430 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,604,772 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,647,799 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,662,499 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,680,380 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,726,203 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,782,159 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,844,607 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,364,132 || align=right style="background:#cccccc;" |5,658,953|| align=right style="background:#cccccc;" |5,695,956|| align=right style="background:#cccccc;" | 5,716,248 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,710,883 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,702,595 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,701,394 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,674,843 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,673,560 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,686,252 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,692,284 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,696,409 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,686,646 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,682,415 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,676,648 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,666,264 || style="background:#cccccc;"| รวม ||align=center style="background:#cccccc;"| —
|}
</div>
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงความหนาแน่นประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
|-
|align=center |50 || [[เขตหนองจอก]] || align=right |464.69 || style="background-color:#cfc;" align="right"|496.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|533.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|564.69 || style="background-color:#cfc;" align="right"|586.92 || style="background-color:#cfc;" align="right"|608.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|625.02 || style="background-color:#cfc;" align="right"|640.35 || style="background-color:#cfc;" align="right"|653.39 || style="background-color:#cfc;" align="right"|665.46 || style="background-color:#cfc;" align="right"|677.05 || style="background-color:#cfc;" align="right"|688.21 || style="background-color:#cfc;" align="right"|699.56 || style="background-color:#cfc;" align="right"|710.41 || style="background-color:#cfc;" align="right"|722.26 || style="background-color:#cfc;" align="right"|732.19 || style="background-color:#cfc;" align="right"|745.03 || [[เขตหนองจอก]] || align=center |50
 
|}
</div>
 
== อ้างอิง ==
6,130

การแก้ไข