ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร"

# [[เขตบางบอน]] แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี [[พ.ศ. 2540]]
 
==รายชื่อเขตเรียงตามจำนวนสถิติประชากร==
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
</div>
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงความหนาแน่นประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงความหนาแน่นประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
* การหาความหนาแน่น คือ จำนวนประชากร /(หาร) พื้นที่เขต
 
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed"; style="line-height:125%; font-size:90%";
|-
! colspan="21"| รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามความหนาแน่นประชากร <small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติจำนวนประชากรและบ้าน จำแนกตามภาค จังหวัด อำเภอและตำบล ปี2528-2543''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm]. สืบค้น 29 ธันวาคม 2559. </ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536-2554''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html http://stat.dopa.go.th/xstat/p5510_01.html] . สืบค้น 15 ตุลาคม 2554.</ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ''' [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php] . สืบค้น 5 เมษายน 2557.</ref>
|-
! อันดับ<br />(ปีล่าสุด) || เขต || พ.ศ. 2546 || พ.ศ. 2547 || พ.ศ. 2548 || พ.ศ. 2549 || พ.ศ. 2550 || พ.ศ. 2551 || พ.ศ. 2552 ||พ.ศ. 2553 || พ.ศ. 2554 || พ.ศ. 2555 || พ.ศ. 2556 || พ.ศ. 2557 || พ.ศ. 2558 || พ.ศ. 2559 || พ.ศ. 2560 || พ.ศ. 2561 || พ.ศ. 2562 || เขต || อันดับ
|-
|align=center |1 || [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] || align=right |37,307.09 || style="background-color:#f96;" align="right"|31,703.78 || style="background-color:#f96;" align="right"|31,072.50 || style="background-color:#f96;" align="right"|30,433.97 || style="background-color:#f96;" align="right"|29,757.12 || style="background-color:#f96;" align="right"|29,240.80 || style="background-color:#f96;" align="right"|28,276.02 || style="background-color:#f96;" align="right"|27,719.31 || style="background-color:#f96;" align="right"|26,977.21 || style="background-color:#f96;" align="right"|26,374.93 || style="background-color:#f96;" align="right"|25,940.96 || style="background-color:#f96;" align="right"|25,520.45 || style="background-color:#f96;" align="right"|25,160.53 || style="background-color:#f96;" align="right"|24,572.76 || style="background-color:#f96;" align="right"|24,122.73 || style="background-color:#f96;" align="right"|23,667.01 || style="background-color:#f96;" align="right"|22,519.41 || [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] || align=center |1
|-
|align=center |2 || [[เขตสัมพันธวงศ์]] || align=right |25,103.81 || style="background-color:#f96;" align="right"|22,735.87 || style="background-color:#f96;" align="right"|22,368.64 || style="background-color:#f96;" align="right"|21,992.93 || style="background-color:#f96;" align="right"|21,642.65 || style="background-color:#f96;" align="right"|21,248.58 || style="background-color:#f96;" align="right"|20,680.08 || style="background-color:#f96;" align="right"|20,209.74 || style="background-color:#f96;" align="right"|19,774.71 || style="background-color:#f96;" align="right"|19,368.64 || style="background-color:#f96;" align="right"|19,019.77 || style="background-color:#f96;" align="right"|18,615.11 || style="background-color:#f96;" align="right"|18,145.48 || style="background-color:#f96;" align="right"|17,503.53 || style="background-color:#f96;" align="right"|17,055.08 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,705.50 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,863.70 || [[เขตสัมพันธวงศ์]] || align=center |2
|-
|align=center |3 || [[เขตดินแดง]] || align=right |18,543.57 || style="background-color:#f96;" align="right"|17,547.38 || style="background-color:#f96;" align="right"|17,384.64 || style="background-color:#f96;" align="right"|17,197.73 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,876.78 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,617.26 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,273.33 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,009.52 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,696.07 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,500.23 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,337.85 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,150.00 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,995.71 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,757.85 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,590.83 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,376.30 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,184.52 || [[เขตดินแดง]] || align=center |3
|-
|align=center |4 || [[เขตธนบุรี]] || align=right |20,555.25 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,322.41 || style="background-color:#f96;" align="right"|16,018.12 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,739.56 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,440.76 || style="background-color:#f96;" align="right"|15,163.37 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,838.38 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,559.58 || style="background-color:#f96;" align="right"|14,213.42 || style="background-color:#f96;" align="right"|13,991.69 || style="background-color:#f96;" align="right"|13,745.29 || style="background-color:#f96;" align="right"|13,487.31 || style="background-color:#f96;" align="right"|13,254.35 || style="background-color:#f96;" align="right"|12,984.09 || style="background-color:#f96;" align="right"|12,803.41 || style="background-color:#f96;" align="right"|12,601.33 || style="background-color:#f96;" align="right"|12,401.94 || [[เขตธนบุรี]] || align=center |4
|-
|align=center |42 || [[เขตประเวศ]] || align=right |2,581.88 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,647.79 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,716.81 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,788.59 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,854.91 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,907.98 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,953.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,982.22 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,018.22 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,063.16 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,114.00 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,168.83 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,223.08 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,290.68 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,345.82 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,396.00 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,443.21 || [[เขตประเวศ]] || align=center |42
|-
|align=center |43 || [[เขตสะพานสูง]] || align=right |2,843.62 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,907.97 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,956.44 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,019.98 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,059.41 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,096.35 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,129.46 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,149.55 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,161.64 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,196.38 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,248.39 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,297.36 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,337.14 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,377.25 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,396.99 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,407.62 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,415.55 || [[เขตสะพานสูง]] || align=center |43
|-
|align=center |44 || [[เขตบางบอน]] || align=right |2,565.54 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,683.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,783.79 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,859.34 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,914.46 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,963.39 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,977.98 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,008.63 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,015.34 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,026.65 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,053.24 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,083.60 || style="background-color:#cfc;" align="right"|3,091.00 || style="background-color:#f96;" align="right"|3,083.49 || style="background-color:#f96;" align="right"|3,082.97 || style="background-color:#f96;" align="right"|3,077.24 || style="background-color:#f96;" align="right"|3,041.70 || [[เขตบางบอน]] || align=center |44
|-
|align=center |45 || [[เขตมีนบุรี]] || align=right |1,771.29 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,810.22 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,854.33 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,929.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,006.86 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,105.97 || style="background-color:#f96;" align="right"|2,092.05 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,121.64 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,140.56 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,157.20 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,178.66 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,196.10 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,210.73 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,218.77 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,227.19 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,236.01 || style="background-color:#cfc;" align="right"|2,240.33 || [[เขตมีนบุรี]] || align=center |45
|-
|align=center |46 || [[เขตคลองสามวา]] || align=right |1,057.58 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,124.58 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,194.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,255.46 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,304.70 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,353.16 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,398.24 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,449.86 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,493.88 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,533.42 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,573.79 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,616.80 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,665.12 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,712.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,752.07 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,789.01 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,825.83 || [[เขตคลองสามวา]] || align=center |46
|-
|align=center |47 || [[เขตทวีวัฒนา]] || align=right |1,218.20 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,278.79 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,321.29 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,362.49 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,397.79 || style="background-color:#f96;" align="right"|1,374.49 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,462.15 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,485.33 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,502.61 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,518.82 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,529.04 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,535.69 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,545.31 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,551.00 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,556.92 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,561.04 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,564.10 || [[เขตทวีวัฒนา]] || align=center |47
|-
|align=center |48 || [[เขตบางขุนเทียน]] || align=right |1,023.51 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,058.08 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,096.33 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,142.90 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,174.09 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,203.89 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,246.96 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,291.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,339.34 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,372.91 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,405.40 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,434.65 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,464.31 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,489.53 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,509.98 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,523.59 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,539.71 || [[เขตบางขุนเทียน]] || align=center |48
|-
|align=center |49 || [[เขตลาดกระบัง]] || align=right |1,065.94 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,088.60 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,116.81 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,150.17 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,169.07 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,190.72 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,227.02 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,271.42 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,298.65 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,318.57 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,338.00 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,358.87 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,373.09 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,388.13 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,404.71 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,418.24 || style="background-color:#cfc;" align="right"|1,435.25 || [[เขตลาดกระบัง]] || align=center |49
|-
|align=center |50 || [[เขตหนองจอก]] || align=right |464.69 || style="background-color:#cfc;" align="right"|496.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|533.84 || style="background-color:#cfc;" align="right"|564.69 || style="background-color:#cfc;" align="right"|586.92 || style="background-color:#cfc;" align="right"|608.11 || style="background-color:#cfc;" align="right"|625.02 || style="background-color:#cfc;" align="right"|640.35 || style="background-color:#cfc;" align="right"|653.39 || style="background-color:#cfc;" align="right"|665.46 || style="background-color:#cfc;" align="right"|677.05 || style="background-color:#cfc;" align="right"|688.21 || style="background-color:#cfc;" align="right"|699.56 || style="background-color:#cfc;" align="right"|710.41 || style="background-color:#cfc;" align="right"|722.26 || style="background-color:#cfc;" align="right"|732.19 || style="background-color:#cfc;" align="right"|745.03 || [[เขตหนองจอก]] || align=center |50
 
== อ้างอิง ==
6,109

การแก้ไข