ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การระบาดทั่วของโควิด-19"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===การทิ้งระยะทางสังคม===
[[การทิ้งเว้นระยะห่างทางสังคม]] (social distancing) รวมถึง[[การควบคุมการติดเชื้อ]] มีจุดมุ่งหมายในการชะลอการแพร่ระบาดของโรค ด้วยการลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลให้น้อยลง วิธีการนี้ประกอบด้วย การกักด่าน การจำกัดการเดินทาง และการปิดสถานศึกษา สถานที่ทำงาน สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ หรือศูนย์การค้า โดยบุคคลอาจใช้การทิ้งระยะทางสังคม โดยการอยู่แต่บ้าน จำกัดการเดินทาง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ไม่สัมผัสมือผู้อื่น และทิ้งระยะทางกายจากผู้อื่น<ref>{{cite web|url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public|title=Advice for public|website=www.who.int|access-date=8 March 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85254|title=Singapore: The Model for COVID-19 Response?|date=5 March 2020|website=www.medpagetoday.com|access-date=8 March 2020}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf|title=What every American and community can do now to decrease the spread of the coronavirus|website=CDC}}</ref> ขณะนี้หลายรัฐบาลกำลังสั่งการหรือแนะนำให้มีการทิ้งระยะทางสังคมในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด<ref>{{cite news|author1=Ivana Kottasová|url=https://www.cnn.com/2020/03/04/europe/italy-schools-closures-coronavirus-intl/index.html|title=Italy shuts all schools over coronavirus outbreak|access-date=8 March 2020|author2=Lindsay Isaac|website=CNN}}</ref><ref>{{cite web|url=https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/03/04/coronavirus-covid-19-what-is-social-distancing/|title=Coronavirus (COVID-19): What is social distancing? – Public health matters|website=publichealthmatters.blog.gov.uk|access-date=9 March 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca|title=Coronavirus: Why You Must Act Now|last=Pueyo|first=Tomas|date=12 March 2020|website=Medium|access-date=12 March 2020}}</ref>
 
ผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรังรุนแรงจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการป่วยรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน โดย CDC ของสหรัฐแนะนำให้คนกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงฝูงชนและอยู่แต่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดในระดับชุมชน<ref>{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html|title=People at Risk for Serious Illness from COVID-19|last=CDC|date=11 February 2020|website=Centers for Disease Control and Prevention|access-date=8 March 2020}}</ref>