ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย''' หรือ '''สนามบินเชียงราย''' ({{lang-en|Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport}}) {{Airport codes|CEI|VTCT}} ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] ห่างจากถนนพหลโยธิน (เชียงราย - แม่จัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 3,042 ไร่
 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกัด[[สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย|กรมการบินพาณิชย์]] (บพ.) [[กระทรวงคมนาคม]] ต่อมา บพ.ได้ถูกโอนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาขึ้นอยู่กับการบริหารของ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ "[[ท่าอากาศยานไทย|บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]] (ทอท.)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน<ref>ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย [http://chiangraiairportthai.com/th/1104-about-airport เกี่ยวกับสนามบิน]</ref>
 
ต่อมา คณะกรรมการ[[บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]] (ทอท.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อท่าอากาศยานเชียงรายเป็น '''ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย''' เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามที่ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น ทอท. จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/103/86.PDF ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนชื่อสนามบินอนุญาตตามนามพระราชทาน (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)]</ref>
 
[[ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]] เป็นสนามบินที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ปานกลาง เช่น Boeing-777, Boeing-787 และ Airbus A330
และอากาศยานขนาดใหญ่มาก เช่น Boeing 747-200 Boeing 747-300 Boeing 747-400 แอร์บัส เอ340-500 และ แอร์บัส เอ340-600 ก็สามารถลงจอดได้ ในอดีต บริษัท [[การบินไทย]] จำกัด (มหาชน) เคยนำเครื่องบิน แบบ [[โบอิง 747]] ทำการบินเที่ยวบินจาก [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] ไปกลับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทการบินไทย ทำการบินโดย เครื่องบิน [[แอร์บัส เอ340]] แบบ แอร์บัส เอ340-642<ref>[https://www.airliners.net/photo/Thai-Airways-International/Airbus-A340-642/1824569?qsp=eJwljcEKwjAQRP9lzr3YWsXc9Af04A8sm0UDMQmbLVhK/920zmmYB28WcE4mX3vOReBQhZTf6FBI6VPhFlDQGNIGx5ZzY5ynZDrDHftDh5iZLOQE14/9cOlQs9qtUXgyuTJLMfH473f1ohuSyvvLq4mbpIg%2B9o7h1HYfaom0O8QoRKzrD2R5Nm8%3D Airbus340-642 HS-TNB]</ref>
 
ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการที่ ทชร. จำนวน 12 สายการบิน (ณ 1 พ.ย. 62) แบ่งเป็นเส้นทางภายในประเทศ 6 สายการบิน (สายการบินไลออนแอร์, ไทยแอร์เอเชียให้บริการทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ) และเส้นทางระหว่างประเทศ 6 สายการบิน โดยเปิดบริการในเส้นทางดังต่อไปนี้ เชียงราย-กรุงเทพมหานคร ไป-กลับ วันละ 26 เที่ยวบิน รวม 52 เที่ยวบิน (แบ่งเป็น[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]] 10 เที่ยวบิน, [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] 16 เที่ยวบิน - ข้อมูล ณ 1 พ.ย. 62), เชียงราย-[[ท่าอากาศยานภูเก็ต|ภูเก็ต]] วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน และเชียงราย-[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี|อุดรธานี]] วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน รวมถึงเที่ยวบินต่างประเทศไปยังเมือง [[ฉางซา]], [[หางโจว]] 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ [[คุนหมิง]][[เซี่ยงไฮ้|,]] [[เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา|สิบสองปันนา]], [[กว่างโจว]], เมืองละ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ [[เซินเจิ้น]] 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์และ [[เฉิงตู]] 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
[[ไฟล์:HS-DBP at CEI.jpg|thumb|[[Boeing 737]] ของสายการบิน[[นกแอร์]] ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]]
[[ไฟล์:HS-DBP at CEI (2).jpg|thumb|[[Boeing 737]] ของสายการบิน[[นกแอร์]] ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]]
*ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 12 หลุมจอด
 
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มอีก 7 หลุมจอด เพื่อให้ขยายเป็น 14 หลุมจอด คาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานสมบูรณ์ทุกหลุมจอดไม่เกินปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป<ref>https://www.matichon.co.th/news/195428</ref>
 
== อาคารผู้โดยสาร ==
 
== โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ==
ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนา ทชร. โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ระยะที่สอง ปี พ.ศ. 2564 - 2569 และระยะที่สาม ปี พ.ศ. 2569 -257 2570
=== '''แผนพัฒนาระยะที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2561-2565 (แผนเดิม)''' ===
- รองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2568
 
- สร้างทางขับคู่ขนาน
 
=== '''แผนพัฒนาระยะที่สอง ปี พ.ศ. 2564-2569 (แผนเดิม)''' ===
- รองรับผู้โดยสารได้ 3.3 ล้านคน/ปี
 
- ขยายอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศใต้ เพื่อรองรับการเพิ่มหลุมจอดระยะประชิดเป็น 6 หลุมจอด
 
=== '''แผนพัฒนาระยะที่สาม ปี พ.ศ. 2569-2574 (แผนเดิม)''' ===
- รองรับผู้โดยสารได้ 3.7 ล้านคน/ปี
 
- หลุมจอดอากาศยาน 13 หลุมจอด
 
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” เปิดเผยว่า ในฐานะที่เชียงรายเป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานที่คณะกรรมการ (บอร์ด) อนุมัติให้ปรับแผนแม่บทใหม่ในการลงทุนพัฒนาปรับปรุงสนามบิน (เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมบอร์ด ทอท.อนุมัติให้ใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 4,400 ล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารปัจจุบันซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้สะดวกสบายมากขึ้น
 
การลงทุนครั้งนี้จะต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายละเอียดตามข้อเสนอจะปรับให้มีขีดความสามารถด้านการรองรับผู้โดยสารปีละ 5 ล้านคน แตกต่างจากแผนเดิมกำหนดให้รับได้เพียง 3.7 ล้านคน เนื่องจากปัจจุบันผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้าออกเกือบ 3 ล้านคนแล้ว (ล่าสุด 2 ต.ค. 61 ยังมีมติให้ใช้แผนเดิม https://www.77kaoded.com/content/170332)
6,002

การแก้ไข