ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีฟอร์ซ 10 ซีรีส์"

! colspan="2" |ความเร็ว
! colspan="3" |หน่วยความจำ
|! rowspan="2" |75CUDA Core
! rowspan="2" |ค่า TDP
! rowspan="2" |SLI
|1493 MHz
| rowspan="2" |4 GB
| rowspan="2" |112 GB/s
| rowspan="4" |GDDR5
| 640
| rowspan="2" |75
| rowspan="2" |75 W
| rowspan="3" |{{ผิด}}ไม่รองรับ
|-
|1493 MHz
|1620 MHz
| 768
|-
|จีฟอร์ซ จีทีเอ็กซ์ 1060
|1670 MHz
|6 GB
|192 GB/s
| 1280
|80 W
|-
|จีฟอร์ซ จีทีเอ็กซ์ 1070
|1645 MHz
| rowspan="2" |8 GB
| rowspan="2" |256 GB/s
| 2048
|110 W
| rowspan="2" |{{ใช่}}ใช้ 2 การ์ดจอ
|-
|1733 MHz
|GDDR5X
| 2560
|150 W
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม