ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
* [[สาธารณรัฐฟิลิปปินส์]]
* โจรี, แพทริค. (2561, ก.ค.-ธ.ค.). แนวคิดสาธารณรัฐนิยมในประวัติศาสตร์ไทย. แปลโดย ศรีฤทธิ์ สิริบำเพ็ญ. ''วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์''. 5(2): 17-65.
 
88,488

การแก้ไข