ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*วันที่ 19 กันยายน 2481 โอนพื้นที่หมู่ 6,10,13,14 (ในขณะนั้น) ของตำบลผักไหม ไปขึ้นกับตำบลพิมาย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2092.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอห้วยเหนือ จังหวัดขุขันธ์</ref>
*วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2490 โอนพื้นที่บ้านเป๊าะ บ้านกง บ้านหัวช้าง (ในขณะนั้น) และพื้นที่ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ไปขึ้นกับอำเภอราษีไศล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/009/254.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ศรีสะเกษ ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบุรี และระนอง</ref>
*วันที่ 1 กรกฎาคม 2490 อนโอนพื้นที่บ้านเป๊าะ บ้านกง บ้านหัวช้าง (ในขณะนั้น) และพื้นที่ตำบลหัวช้าง อำเภอราษีไศล ไปขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/029/1695.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดเลย สิงห์บุรี และศรีษะเกษ</ref>
*วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
** (1) ตั้งตำบลหนองห้าง แยกออกจากตำบลกำแพง
1,258

การแก้ไข