ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์''' (6 มกราคม พ.ศ. 2433 — 29 ธันวาคม พ.ศ. 2459) หรือเรียกอย่างลำลองว่า '''ท่านหญิงเอื้อย''' เป็นพระธิดาใน [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] อันประสูติแต่หม่อมราชวงศ์ปลื้ม จิตรพงศ์ (ราชสกุลเดิม: ศิริวงศ์) พระธิดาใน[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์]]
 
แต่เดิมสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ให้หม่อมเจ้าปลื้มจิตรเสกสมรสกับ[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา]] แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากลับเลือกนางละครส่วนพระองค์คือ [[หม่อมแผ้ว นครราชสีมา]] (ต่อมาคือ [[ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี]]) เป็นหม่อมแต่เพียงผู้เดียว<ref>ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ''หอมติดกระดาน''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:มติชน. 2553, หน้า 178</ref>
|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|9= 9. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|10= 10. (=12.) [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|11= 11. หม่อมกิ่ม ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
|12= 12. (=10.) [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|13= 13. [[หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา]]
|14=
|15=
|16= 16. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
|17= 17. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|18= 18. เงิน แซ่ตัน
|19= 19. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
|20= 20. (=24.) [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|21= 21. (=25.) [[เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3]]
|22= 22. จีนก๊วง แซ่จิ๋ว
|23= 23. แตง แซ่ลี้
|24= 24. (=20.) [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|25= 25. (=21.) [[เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3]]
|26= 26. พระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี)
|27= 27. ท่านผู้หญิงอิน ราชมนตรี
3,054

การแก้ไข