ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัตรชัย เปล่งพานิช"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
==ประวัติ==
เกิดที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]] เป็นบุตรชายของ พล.ต.อ.ถวิล เปล่งพานิช ชีวิตวัยเด็กต้องย้ายที่อยู่ตามอาชีพราชการของบิดา เข้าเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลที่[[โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี]] ชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนสตรีวรนารถ]] แล้วไปต่อที่[[โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯราชูปถัมภ์]] จนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี [[ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
{{โครงส่วน}}
 
54,146

การแก้ไข