ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หิน เหล็ก ไฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[สมาน ยวนเพ็ง]] (เสียชีวิตปี 2545) <br />
* [[Sel Vester Lester C.Esteban]] <br />
* [[เกียรติชัย แซ่โอ๊ว]] (สมาชิกยุคก่อตั้ง เสียชีวิต 1 มีนาคม 2563)
* [[ปรีชา ทองนพ]] (สมาชิกยุคก่อตั้ง เสียชีวิต 6 พฤศจิกายน 2560)
}}
38

การแก้ไข