ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| term_start1 = 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| term_end1 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| primeminister1 = [[ถนอม กิตติขจร|พล.อ.เอก ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor1 = [[หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)|จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล]]
| successor1 = [[ประภาส จารุเสถียร|พล.ท.โท ประภาส จารุเสถียร]]
| term_start2 = 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
| term_end2 = 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พล.อ.เอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor2 =
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| primeminister3 = [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor3 =
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พล.อ.เอก ประภาส จารุเสถียร]]
| order4 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
| primeminister4 =
| term_start4 = 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end4 = 31 มีนาคม พ.ศ. 2514
| predecessor4 = [[ถนอม กิตติขจร|พล.อ.เอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor4 = [[สัญญา ธรรมศักดิ์|ศ.ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| birth_date =
| birth_place =
| branch = [[กองทัพบกไทย]]<br>[[ทหารรักษาพระองค์]]
}}
ศาสตราจารย์ พลตรี '''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์''' (25 สิงหาคม พ.ศ. 2434 - 5 กันยายน พ.ศ. 2519) อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] อดีต[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]] และอดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงเป็นผู้ร่วมสถาปนา[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และทรงเสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งโรงเรียนการเมืองชั้นสูง(เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง) พระปรีชาสามารถในด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และทรงมีชื่อเสียงการบัญญัติศัพท์ในภาษาไทย ทั้งยังทรงเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศด้วยคำบาลีและสันสกฤต สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519 สิริพระชันษา 85 ปี
 
== พระประวัติและการศึกษา ==
2,374

การแก้ไข