ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรูวิชั่นส์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ช่อง คือ
** '''VoiceTV''' (ทางช่อง 54)
* 18 มีนาคม 2563 จำนวน 2 ช่องคือ
** ''' HOOQ TV''' (ทางกล่อง TrueIDTV)
** '''LINE TV ''' (ทางกล่อง TrueIDTV)
*19 มีนาคม 2563
จำนวน 1 ช่อง คือ
** '''JOOX Music''' (ทางกล่อง TrueIDTV)
 
== เหตุการณ์ทรูวิชั่นส์หลังออกอากาศจริง ==
83

การแก้ไข