ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2536"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| class="wikitable"
!Category/Organization
![[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 3]]
04 เมษายน 2538
![[รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 4]]
![[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 25]]
|-
|ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|คนแซ่ลี้
|[[ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด]]
|[[มือปืน 2 สาละวิน]]
|-
|ผู้กำกับยอดเยี่ยม
|ชูชัย องอาจชัย
คนแซ่ลี้
|[[อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์]]
[[ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด]]
|[[ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล]]
[[มือปืน 2 สาละวิน]]
|-
|นำชายยอดเยี่ยม
|[[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]]
คนแซ่ลี้
| colspan="2" |[[สรพงษ์ ชาตรี]]
[[มือปืน 2 สาละวิน]]
|-
|นำหญิงยอดเยี่ยม
|[[บุษกร พรวรรณะศิริเวช]]
คนแซ่ลี้
|[[จันจิรา จูแจ้ง]]
กอดคอกันแวว
|ธิดา ธีรรัตน์
หัวใจใส่เกือก
|-
|สมทบชายยอดเยี่ยม
|[[เกรียงไกร อุณหะนันท์]]
คนแซ่ลี้
|[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]
[[มือปืน 2 สาละวิน]]
|[[ส. อาสนจินดา]]
ณ สุดขอบฟ้า
|-
|สมทบหญิงยอดเยี่ยม
|[[ธัญญา โสภณ]]
ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม
|วิชุดา มงคลเขตร์
[[มือปืน 2 สาละวิน]]
|ขวัญภิรมย์ หลิน
หัวใจใครจะรู้
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|วิไลลักษณ์ พูลประเสริฐ
คนแซ่ลี้
|ดลกมล ศรัทธาทิพย์, สรพงษ์ เอื้อชูชัย, อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
[[ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด]]
|เด่นชัย จันทรพันธ์
หัวใจใส่เกือก
|}
 
 
'''รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536/1993'''
 
713

การแก้ไข