ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น"

แก้ไขประมุขพระองค์ปัจจุบัน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(แก้ไขประมุขพระองค์ปัจจุบัน)
 
[[สมเด็จพระเจ้ามิคาเอลที่ 1 แห่งโรมาเนีย|พระเจ้ามิคาเอลที่ 1]] (ค.ศ. 1927–ค.ศ. 1930, ค.ศ. 1940–ค.ศ. 1947)
|current head =<small>เยอรมนีและปรัสเซีย:</small><br />[[เกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย]] (ค.ศ. 1994–)<br />
<small>โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน:</small><br />[[คาร์ล ฟรีดริช วิลเฮล์ม เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น]] (ค.ศ. 1965–2010–)<br /></small><small>โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็คคิงเงิน:</small><br />สิ้นสุดตั้งแต่ 1869<br /></small><small>โรมาเนีย:</small><br />[[มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย|เจ้าหญิงมาร์กาเรตา]] (ค.ศ. 2017–)</small>
<small>โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็คคิงเงิน:</small><br />สิ้นสุดตั้งแต่ 1869<br /></small><br />
<small>โรมาเนีย:</small><br />[[มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย|เจ้าหญิงมาร์กาเรตา]] (ค.ศ. 2017–)</small>
|founding year = ราว ค.ศ. 1100
|deposition=<small>เยอรมนีและปรัสเซีย:</small><br />ค.ศ. 1918: [[การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918–1919|การปฏิวัติเยอรมัน]]<br /><small>โรมาเนีย:</small><br />ค.ศ. 1947: [[สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย|ระบอบคอมมิวนิสต์ยุบสถาบันพระมหากษัตริย์]]
24,717

การแก้ไข