ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] || align="center"|พ.ศ. 2534 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || || || ||
| || || || || ||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[httphttps://202ccph.28or.25.184th/amsOAfileadministrator/GT106UXNimg/news/10001_20181019071757.docpdf ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ผ่านถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว]</ref>
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]|| align="center" |[[จังหวัดปทุมธานี]]|| align="center" |พ.ศ. 2539 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} || || || || || || ||
685

การแก้ไข