ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* MTC = [[สภาเทคนิคการแพทย์]]
* PTC = [[สภากายภาพบำบัด]]
* CCPH = [[สภาการสาธารณสุขชุมชน]]{{ล่าง}}
{| class="wikitable sortable"
{{ล่าง}}
{| class="wikitable"
|+
|-
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]|| align="center" |[[จังหวัดนครนายก]]|| align="center" |พ.ศ. 2543 || ||{{อยู่}} || || || || || ||{{อยู่}} || || || ||
| || || || || ||PTCCCPH<ref name="PT" />
|-
|[https://www.facebook.com/SIMMFU/posts/?ref=page_internal สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
| ||{{อยู่}}
|
|
|CCPH<ref>[https://ccph.or.th/administrator/img/news/10001_20181019071757.pdf หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว]</ref>
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| align="center" |[[จังหวัดชลบุรี]]|| align="center" | พ.ศ. 2552 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}|| ||{{อยู่}}|| || || || ||{{อยู่}} || || ||
697

การแก้ไข