ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* MTC = [[สภาเทคนิคการแพทย์]]
* PTC = [[สภากายภาพบำบัด]]
* CCPH = [[สภาการสาธารณสุขชุมชน]]
{{ล่าง}}
{| class="wikitable sortable"
|+
|-
| ||{{อยู่}}
|
|CCPH<ref>[https://ccph.or.th/administrator/img/news/10001_20181019071757.pdf หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว]</ref>
|
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| align="center" |[[จังหวัดชลบุรี]]|| align="center" | พ.ศ. 2552 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}|| ||{{อยู่}}|| || || || ||{{อยู่}} || || ||
664

การแก้ไข