ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{ช.ส.อินโดจีน|2484}}
{{พ.ร.ธ.|2477}} <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2172.PDF บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ] หน้า ๒๕๓๖ เล่ม ๕๑, ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ </ref>
{{ช.ด.|2498}}
*{{ร.จ.ม.|2487}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/060/1852.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] หน้า ๑๘๕๔ เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๖๐ ๒๖ กันยายน ๒๔๘๗</ref>
{{อ.ป.ร.1|2489}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/017/426.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] เล่ม ๒๓ ตอน ๑๗ ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๘ หน้า ๔๒๖</ref>
1,194

การแก้ไข