ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
}}
 
'''โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ''' ตั้งอยู่บริเวณท้าย[[พระบรมมหาราชวัง]] [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ตามพระราชดำริของ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯกนิษฐาธิราชเจ้า สยามบรมราชกุมารี|กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 มีอาณาเขตของโรงเรียนตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก (บางส่วน) และเขตพระราชฐานชั้นใน (บางส่วน) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย อนุบาล 1-2 ประถมศีกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย (นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัด[[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร]] (สพป.กทม.) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] (สพฐ.) [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
 
== ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ==
5,986

การแก้ไข