ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ป.ม.|2484}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1945_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ] เล่ม ๕๘ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔ หน้า ๑๙๔๖</ref>
{{พ.ร.ธ.|2477}} <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2172.PDF บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ] หน้า ๒๕๓๖ เล่ม ๕๑, ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ </ref>
{{ช.ด.|2498}}
*{{ร.จ.ม.|2487}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/060/1852.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] หน้า ๑๘๕๔ เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๖๐ ๒๖ กันยายน ๒๔๘๗</ref>
{{อ.ป.ร.1|2489}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/017/426.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] เล่ม ๒๓ ตอน ๑๗ ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๘ หน้า ๔๒๖</ref>
1,788

การแก้ไข