ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

เพิ่มขึ้น 1,613 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 นายบุญมา ศิลปาระยะ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอประจิม มีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่จำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอประจิมเป็น '''อำเภออุทุมพรพิสัย''' ซึ่งมีความหมายว่า "ถิ่นของต้นมะเดื่อใหญ่"<ref>[http://district.cdd.go.th/uthumphon/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/]ประวัติความเป็นมา - '''อุทุมพรพิสัย'''</ref>
 
* วันที่ 103 มิถุนายนกันยายน 24902476 ตั้งเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในพื้นที่ท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/24902476/DA/026/1114521.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทยธรรมการ เรื่อง ตั้งตำบลการใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับในจังหวัดต่างอุบลราชธานีและจังหวัดขุขันธ์ ซึ่งได้ยุบโอนและตั้งขึ้นใหม่</ref>
**(1) โอนพื้นที่ตำบลคูซอด อำเภออุทุมพรพิสัย ไปขึ้นกับ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
**(2) โอนพื้นที่ตำบลบัวหุ่ง อำเภออุทุมพรพิสัย ไปขึ้นกับ อำเภอราษีไศล
**(3) ยุบตำบลกระจ๊ะ แล้วให้แบ่งหมู่บ้านไปขึ้นกับตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอราษีไศล
**(4) หมู่บ้านที่แบ่งจากการยุบตำบลกระจ๊ะ อำเภออุทุมพรพิสัย ให้จัดตั้งเป็น ตำบลหนองอึ่ง ขึ้นกับอำเภอราษีไศล
*วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
** (1) ตั้งตำบลหนองห้าง แยกออกจากตำบลกำแพง
** (2) ตั้งตำบลก้านเหลือง แยกออกจากตำบลทุ่งไชย
18

การแก้ไข