ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== พระอิสริยยศ ===
*'''หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร''' (12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 28 เมษายน พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์''' (28 เมษายน พ.ศ. 2493 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี''' (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ''' (5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
**'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช''' (13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=15ง|pages=2|title=ประกาศสถาปนา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0002.PDF|date=5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref> (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค ===
721

การแก้ไข