ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

เพิ่มขึ้น 20,240 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = อุทุมพรพิสัย
| fax = 0 4569 1526
}}
'''อุทุมพรพิสัย''' (ในอดีตเขียน "อุทุมพรพิไสย") เป็น[[อำเภอ]]ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของ[[จังหวัดศรีสะเกษ]] โดยเป็น 1 ใน 6 อำเภอแรกเริ่มเมื่อมีการก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ[[อำเภอเมืองศรีสะเกษ]] [[อำเภอกันทรารมย์]] [[อำเภอกันทรลักษ์]] [[อำเภอขุขันธ์]] และ[[อำเภอราษีไศล]]
== ประวัติ ==
"อุทุมพรพิไสย" หรือ อำเภออุทุมพรพิสัยในปัจจุบัน เป็น[[อำเภอที่]]หนึ่งของ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|จังหวัดศรีสะเกษ]] เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มการก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษมี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราษีไศล และอำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต และเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ
 
อุทุมพรพิสัยเป็นอำเภอที่[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต และเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัด
 
ในปัจจุบัน มีอำเภอที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัยไปแล้ว 4 อำเภอ คือ [[อำเภอห้วยทับทัน]] [[อำเภอบึงบูรพ์]] [[อำเภอเมืองจันทร์]] และ[[อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ]]
 
== ประวัติ ==
อำเภออุทุมพรพิสัยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 เดิมเรียกว่า '''อำเภอประจิม''' โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง มีพระประชุมชันตุนิกรเป็นนายอำเภอคนแรก
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 นายบุญมา ศิลปาระยะ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอประจิม มีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่จำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอประจิมเป็น '''อำเภออุทุมพรพิสัย''' ซึ่งมีความหมายว่า "ถิ่นของต้นมะเดื่อใหญ่" ต่อมา พ<ref>[http://district.cdd. 2480 สง่า สุขรัตน์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จึงได้พิจารณาถึงสภาพgo.th/uthumphon/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/]ประวัติความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอและได้วางโครงการย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจากที่เดิมเป็นมาตั้งอยู่ที่ใหม่ ณ บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง ใกล้กับ[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ]] ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน- '''อุทุมพรพิสัย'''</ref>
 
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
และต่อมาใน พ.ศ. 2491 พวง ศรีบุญลือ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ดำเนินการหาทุนสร้างที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมทั้งสถานีตำรวจและบ้านพักข้าราชการขึ้นจนแล้วเสร็จและให้ย้ายที่ว่าอำเภอจากที่เดิมคือ บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง มาอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่ คือ บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง สืบจนมาถึงปัจจุบัน
** (1) ตั้งตำบลหนองห้าง แยกออกจากตำบลกำแพง
** (2) ตั้งตำบลก้านเหลือง แยกออกจากตำบลทุ่งไชย
** (3) ตั้งตำบลเมืองหลวง แยกออกจากตำบลทุ่งไชย
** (4) ตั้งตำบลผักไหม แยกออกจากตำบลกล้วยกว้าง
** (5) ตั้งตำบลแข้ แยกออกจากตำบลปะอาว
** (6) ตั้งตำบลแต้ แยกออกจากตำบลปะอาว
** (7) ตั้งตำบลตาเกษ แยกออกจากตำบลขะยูง
** (8) ตั้งตำบลรังแร้ง แยกออกจากตำบลโพธิ์ชัย
** (9) ตั้งตำบลอี่หล่ำ แยกออกจากตำบลโพธิ์ชัย
** (10) ตั้งตำบลแขม แยกออกจากตำบลหัวช้าง
** (11) ตั้งตำบลตาโกน แยกออกจากตำบลเสียว
* วันที่ 28 มิถุนายน 2492 ย้ายที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จากหมู่ที่ 1 (ใขณะนั้น) ของตำบลสำโรง ไปตั้งที่หมู่ที่ 2 (ในขณะนั้น) ของตำบลกำแพง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/034/2853.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิไสย จังหวัดศรีษะเกษ</ref>
* วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลกำแพง ในท้องที่บางส่วนของตำบลกำแพง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/49.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกำแพง อำเภออุทุมพรพิไสย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 5 สิงหาคม 2512 ตั้งตำบลหนองไฮ แยกออกจากตำบลสำโรง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/073/2396.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 3 ตุลาคม 2515 ตั้งตำบลห้วยทับทัน แยกออกจากตำบลหนองห้าง ตำบลเมืองจันทร์ และตำบลเมืองหลวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/149/2505.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 5 ตุลาคม 2517 โอนพื้นที่หมู่ 9 บ้านหว้าน บ้านตามุง และบ้านขนวน (ในขณะนั้น) ของตำบลผักไหม อำเภออุทุมพรพิสัย ไปขึ้นกับตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/167/41.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๑๗</ref>
* วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 แยกพื้นที่ตำบลห้วยทับทัน ตำบลเมืองหลวง ตำบลผักไหม และตำบลกล้วยกว้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอห้วยทับทัน''' ขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/010/365.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน</ref>
* วันที่ 7 มิถุนายน 2520 ตั้งตำบลหนองม้า แยกออกจากตำบลโดด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/050/2334.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 19 กรกฎาคม 2520 แยกพื้นที่ตำบลเป๊าะ ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้า อำเภออุทุมพรพิสัย มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบึงบูรพ์''' ขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/067/2886.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงบูรพ์</ref>
* วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 โอนพื้นที่ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้า กิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย ไปขึ้นกับ อำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/192/4343.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref> ดังเดิม และโอนพื้นที่หมู่ 5 บ้านม่วง (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองม้า อำเภออุทุมพรพิสัย ไปตั้งเป็นหมู่ 12 บ้านม่วง (ในขณะนั้น) ของตำบลเป๊าะ กิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/192/4344.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 26 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลจานแสนไชย แยกออกจากตำบลกล้วยกว้าง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/133/2940.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 18 กันยายน 2523 ตั้งตำบลบึงบูรพ์ แยกออกจากตำบลเป๊าะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/145/24.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกันทรลักษณ์ และกิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 20 มีนาคม 2529 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย เป็น '''อำเภอห้วยทับทัน'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/045/4.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองลาน อำเภอสุคิริน อำเภอตะโหมด อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอปากคาด พ.ศ. ๒๕๒๙ [ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ]</ref>
* วันที่ 11 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลสระกำแพงใหญ่ แยกออกจากตำบลกำแพง และตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลตาโกน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/218/6103.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย และกิ่งอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 23 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลโคกหล่าม แยกออกจากตำบลอี่หล่ำ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/140/5154.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอขุขันธ์ กันทรลักษ์ ราษีไศลปรางค์กู่ และอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลโคกจาน แยกออกจากตำบลทุ่งไชย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/143/10.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 1 สิงหาคม 2534 ตั้งตำบลผือใหญ่ แยกออกจากตำบลแขม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/133/7356.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์ และตำบลตาโกน อำเภออุทุมพรพิสัย มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอเมืองจันทร์''' ขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/053/18.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองจันทร์</ref>
* วันที่ 26 เมษายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลบึงบูรพ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบึงบูรพ์ และตำบลเป๊าะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/051/13.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบึงบูรพ์ กิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 ตั้งตำบลอีเซ แยกออกจากตำบลเสียว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/182/17.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์และอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ</ref>
* วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลโดด ตำบลเสียว ตำบลหนองม้า ตำบลผือใหญ่ และตำบลอีเซ อำเภออุทุมพรพิสัย มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ''' ขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/042/30.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ</ref>
* วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบึงบูรพ์ อำเภออุทุมพรพิสัย เป็น '''อำเภอบึงบูรพ์'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/021/32.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน อำเภอราชสาส์น อำเภอเกาะสีชัง อำเภอไชยปราการ อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอพลับพลาชัย อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอท่าแพ อำเภอชัยบุรี และอำเภอศรีวิไล พ.ศ. ๒๕๓๗</ref>
* วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย เป็น '''อำเภอเมืองจันทร์'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/050/24.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกำแพง เป็น เทศบาลตำบลกำแพง
* วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภออุทุมพรพิสัย เป็น '''อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
18

การแก้ไข