ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

เพิ่มขึ้น 311 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนบุญวัฒนา
(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนบุญวัฒนา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| footnote = ต้นไม้ประจำโรงเรียน - [[ราชพฤกษ์]]
}}
''' โรงเรียนบุญวัฒนา''' (Boonwattana School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบุญวัฒนา
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม