ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะแร็ปเปอร์ ซีซันที่ 2"

== รอบ Play Off ==
 
ในซีซันนี้มีการเปลี่ยนกติกาเล็กน้อย โดยผู้เข้าแข่งขันที่ถูกโค้ชเลือกมากที่สุดจะผ่านเข้ารอบ Final Rhyme ทันที หากผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนโค้ชที่เลือกมากที่สุดเท่ากัน เช่น 2-2-0-0 หรือ 1-1-1-1 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนจะต้องทำการแข่งขันต่อในรอบ 8 บาร์เข้าชิง และโปรดิวเซอร์ทั้งสองสามารถโยนหมวกทองเพื่อที่จะเลือกให้ผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ Final Rhyme ไปได้ โดยโปรดิวเซอร์แต่ละคนจะมีหมวกทองคนละ 1 ใบ รวม 2 ใบ ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้เข้าขันหลังการแข่งขันรอบ Play Off สิ้นสุดลง
 
{{col-begin}}
: <span style = "background:chartreuse; border:1px solid darkgrey; display:block; float:left; height:20px; width:20px; vertical-align:middle; margin-right:5px;">&nbsp;</span> ผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ 8 บาร์เข้าชิง
 
: <span style = "background:#FFFDD0; border:1px solid darkgrey; display:block; float:left; height:20px; width:20px; vertical-align:middle; margin-right:5px;">&nbsp;</span> ผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ Final Rhyme โดยโปรดิวเซอร์การได้มอบรับหมวกทองให้เข้ารอบไปจากโปรดิวเซอร์
 
: <span style = "background:salmon; border:1px solid darkgrey; display:block; float:left; height:20px; width:20px; vertical-align:middle; margin-right:5px;">&nbsp;</span> ผู้เข้าแข่งขันตกรอบในรอบ Play Off
6,457

การแก้ไข